Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Dinsdag 21 mei 2019, commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ)Aanvang: 14:45 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda

3.
29362

Modernisering van de overheid

Inbreng voor nader schriftelijk overleg naar aanleiding van de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 6 mei 2019 inzake beantwoording commissiebrief inzake interbestuurlijk programma (29362, C)

4.
34349,K

Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding

Bespreking van de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 16 mei 2019 inzake informatieverzoeken op grond van de Wet openbaarheid van bestuur betreffende de Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding

6.
Rondvraag


Korte aantekeningen