Dinsdag 31 januari 2023, commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
Agenda

1.Vaststellen agenda

6.Uitnodiging en inventarisatie Ambassadeursconferentie

8.Rondvraag


Korte aantekeningen