Dinsdag 30 mei 2023, commissie Europese Zaken (EUZA)
Agenda

1.Vaststellen agenda

2.LXIX COSAC, 14 - 16 mei 2023

mondelinge terugkoppeling door het delegatielid

4.21.501-20; 21.501-02

Brief van de minister van BuZa inzake geannoteerde agenda voor de Europese Politieke Gemeenschap Top van 1 juni 2023; Europese Raad; Brief van de minister van BuZa inzake geannoteerde agenda voor de Raad Algemene Zaken van 30 mei 2023; Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken

Bespreking

6.Rondvraag


Korte aantekeningen