Dinsdag 11 juli 2023, commissies Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Financiën (FIN)
Agenda

1.Vaststellen agenda

4.Invest-NL - Integrale benaderingswijze van risicodragend kapitaal en subsidie

Brief van de minister van EZK, mede namens de minister van Financiën van 5 juli 2023 (35123/ 35976/31865, U)

Bespreking


5.Rondvraag


Korte aantekeningen