Dinsdag 26 september 2023, commissies Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) en Europese Zaken (EUZA)
Agenda

1.Vaststellen agenda

2.Conceptbrief Europese voorstellen voor een EU-positie binnen Internationale Organisaties

Inbreng Volt-fractie Europese voorstellen voor een EU-positie binnen Internationale Organisaties

3.Rondvraag


Korte aantekeningen