Dinsdag 3 oktober 2023, commissies Financiën (FIN) en Economische Zaken en Klimaat (EZK)
Agenda

1.Vaststellen agenda

4.Rondvraag


Korte aantekeningen