Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu
E040228
Laatste revisie: 05-01-2006

E040228 - Beschikking tot wijziging van Beschikking 2001/51/EG van de Raad betreffende het programma in verband met de communautaire strategie inzake de gelijkheid van mannen en vrouwen en Besluit nr. 848/2004/EG van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een communautair actieprogramma ter bevordering van organisaties die op Europees niveau op het gebied van de gelijkheid van mannen en vrouwen actief zijnDit voorstel betreft een verlenging met 1 jaar van twee communautaire programma's op het gebied van gelijke behandeling mannen en vrouwen, die aflopen in 2005. 


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: gepubliceerd in Europees publicatieblad.

Europees

Beschikking nr. 1554/2005/EGPDF-document werd op 7 september 2005 aangenomen en gepubliceerd in Pb EU L255 d.d. 30 september 2005.


Kerngegevens

document Europese Commissie

COM(2004)551PDF-document, d.d. 19 augustus 2004

rechtsgrondslag

artikel 13, lid 2 Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

commissie Eerste Kamer

beleidsterrein

verwant dossier


Behandeling Eerste Kamer

De commissie Europese samenwerkingsorganisaties heeft in haar vergadering d.d. 7 december 2004 besloten de onderhavige beschikking ter informatie aan te bieden aan de commissie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Op 14 december 2004 is de onderhavige beschikking geagendeerd in de commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid alwaar deze ter kennisgeving is aangenomen.

 • korte aantekening
  Commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid - 34797/N/LA
  14 december 2004
 • korte aantekening
  Commissie voor Europese Samenwerkingsorganisaties - 34766/KvD
  7 december 2004

Standpunt Nederlandse regering

De toetsing aan subsidiariteit en proportionaliteit in fiche 8 is volgens de Nederlandse regering positief.

De Nederlandse regering is in principe voorstander van om beide programma's te verlengen, daar het niet verlengen van deze programma's ten koste zou gaan van de reeds opgebouwde infrastructuur.

 • bnc-fiche
  Ministerie van Buitenlandse Zaken - 22.112, 343[8]
  8 november 2004

Samenvatting voorstel Europese Commissie


1. Beschikking 2001/51/EG
in het kader van het communautair actieprogramma m.b.t. een strategie voor de gelijkheid van mannen en vrouwen heeft de volgende doelstellingen:

 • het verbeteren van het begrip van vraagstukken op het gebied van gelijkheid
 • het stimuleren van waarden en praktijken die ten grondslag liggen aan de gelijkheid van mannen en vrouwen
 • het ontwikkelen van de capaciteit van actoren die gelijkheid stimuleren

 
2. Besluit nr. 848/2004/EG
inzake het communautair actieprogramma ter bevordering van organisaties die op Europees niveau op het gebied van gelijkheid van mannen en vrouwen actief zijn, heeft de doelstelling:

 • organisaties te stimuleren door steun te verlenen aan de activiteiten die een algemeen Europees belang op het gebied van de gelijkheid van mannen en vrouwen dienen

 • PDF-document commissievoorstel
  Europese Commissie - COM(2004)551
  19 augustus 2004

Behandeling Raad

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Behandeling Europees Parlement

In de databank OEIL van het Europees Parlement wordt de laatste stand van zaken in de behandeling van het voorstel weergegeven.


Alle bronnen

Sociale media menu