E090090
Laatste revisie: 03-08-2010

E090090 - Commissiemededeling: Evaluatie van richtlijn 2002/65/EG betreffende de verkoop op afstand van financiële diensten aan consumentenDeze mededeling van de Europese Commissie is een uitvloeisel van de verplichting uit richtlijn 2002/65/EG betreffende de verkoop op afstand van financiële diensten aan consumenten een evaluatie uit te voeren. De evaluatie bestaat uit twee hoofdstudies: een juridische en een economische. Daarnaast heeft nog additioneel onderzoek plaatsgevonden.

De hoofdconclusie is dat de markt voor grensoverschrijdende verkoop van financiële diensten nog zeer klein is. Dit heeft aan de aanbodzijde te maken met uiteenlopende regels omtrent witwassen en niet geharmoniseerde regelgeving o.a. De regels hiervoor vallen echter buiten het toepassingsgebied van de huidige richtlijn en zijn dus strikt genomen niet te wijten aan de huidige richtlijn. Aan de vraagzijde zijn de belangrijkste barrières de taal, het risico op fraude, gebrekkige informatie en extra kosten.


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: behandeling in Eerste Kamer afgerond.


Kerngegevens

document Europese Commissie

COM(2009)626PDF-document, d.d. 20 november 2009

commissies Eerste Kamer

beleidsterreinen


Behandeling Eerste Kamer

Op 1 december 2009 werd door de commissie voor Justitie een verzoek tot agendering van onderhavige mededeling gedaan.

De commissies voor Economische Zaken en Justitie bespraken op 8 december 2009 onderhavige mededeling en namen deze voor kennisgeving aan.


Standpunt Nederlandse regering

Over onderhavige mededeling is (nog) geen BNC-fiche beschikbaar.


Samenvatting voorstel Europese Commissie

Deze mededeling van de Europese Commissie is een uitvloeisel van de verplichting uit richtlijn 2002/65/EG betreffende de verkoop op afstand van financiële diensten aan consumenten een evaluatie uit te voeren.

De evaluatie bestaat uit twee hoofdstudies: een juridische en een economische. Daarnaast heeft nog additioneel onderzoek plaatsgevonden.

De hoofdconclusie is dat de markt voor grensoverschrijdende verkoop van financiële diensten nog zeer klein is. Dit heeft aan de aanbodzijde te maken met uiteenlopende regels omtrent witwassen en niet geharmoniseerde regelgeving o.a. De regels hiervoor vallen echter buiten het toepassingsgebied van de huidige richtlijn en zijn dus strikt genomen niet te wijten aan de huidige richtlijn. Aan de vraagzijde zijn de belangrijkste barrières de taal, het risico op fraude, gebrekkige informatie en extra kosten.

Er zijn geen aanwijzingen dat de marges die de lidstaten hadden om het recht op precontractuele informatie en het herroepingsrecht nationaal te regelen tot belemmering van de handel heeft geleid

De Commissie kondigt maatregelen aan op het terrein waarover zij wel iets te zeggen heeft namelijk de kwaliteit van de informatie van aanbieders op het gebeid van leningen en investeringen. Uit de aanvullende werkdocumenten van de commissie blijkt da de Commissie zich met name richt op informatievoorziening aan de consument (precontractueel en advies), transparantie van aangeboden producten, informatie over het vergemakkelijken van het switchen van bank.

  • PDF-document commissievoorstel Europese Commissie - COM(2009)626
    20 november 2009
  • [en]PDF-document werkdocument Europese Commissie - SEC(2009)1251
    22 september 2009
  • 2nd Edition [en] Europese Commissie - Internal Market Scoreboard
    28 januari 2009

Behandeling Raad

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Behandeling Europees Parlement

In de databank OEIL van het Europees Parlement wordt de laatste stand van zaken in de behandeling van het voorstel weergegeven.


Standpunten andere lidstaten (IPEX)

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Alle bronnen