Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu
E090105
Laatste revisie: 02-08-2010

E090105 - Mededeling betreffende een gemeenschappelijk beleid inzake illegale immigratieIn deze mededeling schetst de EC een raamwerk voor de brede aanpak van het probleem van de illegale immigratie. Er worden zes terreinen belicht waar maatregelen te treffen zijn: visabeleid, infrastructuur voor het uitwisselen van informatie, samenwerking en coördinatie, grensbewaking, politiële samenwerking, vreemdelingenrecht en strafrecht en terugkeer en terug- en overnamebeleid. De mededeling bevat een voorstel voor een actieplan waarin een aantal voorstellen nader is uitgewerkt.


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: gepubliceerd in Europees publicatieblad.


Kerngegevens

document Europese Commissie

COM(2001)672, d.d. 15 november 2001

commissie Eerste Kamer

beleidsterreinen


Standpunt Nederlandse regering

De regering geeft aan positief te staan t.o.v. de mededeling en het actieplan, maar geeft aan dat e.e.a. wel verdere uitwerking behoeft.


Samenvatting voorstel Europese Commissie

In deze mededeling schetst de EC een raamwerk voor de brede aanpak van het probleem van de illegale immigratie. Er worden zes terreinen belicht waar maatregelen te treffen zijn: visabeleid, infrastructuur voor het uitwisselen van informatie, samenwerking en coördinatie, grensbewaking, politiële samenwerking, vreemdelingenrecht en strafrecht en terugkeer en terug- en overnamebeleid. De mededeling bevat een voorstel voor een actieplan waarin een aantal voorstellen nader is uitgewerkt.

 • COM(2001)672 voorstel
  Europese Commissie - COM(2001)672
  15 november 2001

Behandeling Raad

De mededeling bevat een actieplan waarover is onderhandel. Het actieplan is tijdens het Spaanse voorzitterschap diverse keren besproken in de JBZ-Raad en de Europese Raad van Sevilla. Tijdens het Deense voorzitterschap wordt een tijdpad uitgewerkt.

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Standpunten andere lidstaten (IPEX)

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Reacties Derden

 • Word-document advies
  Comité van de Regio's - CDR 93/2002
  16 mei 2002
 • PDF-document advies
  Economisch en Sociaal Comité - CES 527/2002
  25 april 2002

Alle bronnen

Sociale media menu