Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu
E090139
Laatste revisie: 30-07-2010

E090139 - Verordening betreffende de oprichting van een netwerk van immigratieverbindingsfunctionarissen (initiatief van Griekenland)Op 14 juni 2003 is dit Griekse initiatiefPDF-document gepubliceerd. Het betreft een ontwerpverordening waarin een netwerk van immigratieverbindingsfunctionarissen wordt opgericht. In de JBZ-Raad van 2/3 oktober 2003 is een akkoord bereikt m.b.t. de ontwerptekst van document 13024/03.


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: gepubliceerd in Europees publicatieblad.

Europees

In de JBZ-Raad van 19 februari 2004 is de definitieve tekst vastgesteld. Verordening (EG) nr. 377/2004PDF-document is gepubliceerd in Pb EU L 64 van 2 maart 2004.


Kerngegevens

commissie Eerste Kamer

beleidsterreinen


Behandeling Eerste Kamer

Op 17 februari 2004 is de instemming bevestigd.

Op 4 november 2003 is ingestemd.

Op 30 september 2003 werd instemming onthouden i.v.m. te late beschikbaarheid van de stukken.


Behandeling Tweede Kamer

Op 1 oktober 2003 werd instemming onthouden i.v.m. te late beschikbaarheid van de stukken.


Standpunt Nederlandse regering


Samenvatting voorstel Europese Commissie

Op 14 juni 2003 is dit Griekse initiatiefPDF-document gepubliceerd. Het betreft een ontwerpverordening waarin een netwerk van immigratieverbindingsfunctionarissen wordt opgericht.

In artikel 2 wordt aangegeven dat de verbindingsfunctionarissen in het land van terwerkstelling contacten onderhouden met de bevoegde autoriteiten en informatie inzamelen over o.a. illegale immigrantenstromen, mensensmokkelorganisaties, vervalsingen van documenten, vereenvoudiging van repatriëring, wetgeving en early warning-gegevens.

Artikel 3 bepaalt dat de lidstaten elkaar informeren over de uitzending van verbindingsfunctionarissen, opdat samenwerkingsovereenkomsten gesloten kunnen worden.

Artikel 4 bepaalt dat er in de derde landen netwerken worden gevormd van uitgezonden functionarissen, die o.a. regelmatig bijeenkomen en praktijkervaringen uitwisselen, standpunten jegens de nationale overheden van het derde land coördineren, rapporteren en een gemeenschappelijke aanpak voor risicoanalyses e.d. bewerkstelligen.

De lidstaten kunnen afspreken dat verbindingsofficieren de belangen van niet-vertegenwoordigde lidstaten kunnen behartigen.

Halfjaarlijks worden verslagen, volgens een format van de Europese Commissie, aan Raad en Commissie gezonden. De Europese Commissie verzorgt jaarlijks een verslag voor Raad en Europees Parlement.


Behandeling Raad

JBZ-Raad 19 februari 2004 (agendapunt 2d)

De verordening is tijdens deze Raad vastgesteld.

JBZ-Raad 2/3 oktober 2003 (agendapunt B3)

In het verslag meldt de minister het bereiken van een akkoord t.a.v. de ontwerptekst. In de preambule is een wijziging aangebracht i.v.m. deelname van VK en Ierland aan het Schengen-acquis. Het advies van het EP was nog niet ontvangen.

De Nederlandse regering steunt de ontwerpverordening en heeft geen voorbehouden bij de ontwerptekst.


Behandeling Europees Parlement

  • PDF-document standpunt EP
    Europees Parlement - P5_TA(2003)0482
    6 november 2003
  • PDF-document definitief verslag EP-commissie
    Europees Parlement - A5-0344/2003
    9 oktober 2003

Alle bronnen

Sociale media menu


Volg via