Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu
E090169
Laatste revisie: 29-07-2010

E090169 - Verklaring inzake versterking van procedures van paspoortencontroles aan de Schengen-buitengrenzenHoewel het hier om een niet-verbindende verklaring gaat, is het onderwerp nogal verstrekkend. Het voorstel behelst niet-visumplichtige vreemdelingen die zich legaal op het Schengengrondgebied bevinden als illegaal te beschouwen en (evt.) te verwijderen wanneer zij geen inreisstempel in hun paspoort hebben.


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: behandeling in Eerste Kamer afgerond.


Kerngegevens

commissie Eerste Kamer

beleidsterreinen


Behandeling Eerste Kamer

Geboden informatie gaf geen aanleiding tot het plaatsen van opmerkingen op 26 november 2002.

Besproken op 8 oktober 2002. E.e.a. leidt niet tot opmerkingen/vragen aan minister.


Behandeling Tweede Kamer

Geboden informatie gaf geen aanleiding tot het plaatsen van opmerkingen op 26 november 2002.


Samenvatting voorstel Europese Commissie

Hoewel het hier om een niet-verbindende verklaring gaat, is het onderwerp nogal verstrekkend. Het voorstel behelst niet-visumplichtige vreemdelingen die zich legaal op het Schengengrondgebied bevinden als illegaal te beschouwen en (evt.) te verwijderen wanneer zij geen inreisstempel in hun paspoort hebben.


Behandeling Raad

Raadsdocument 14277/02 is t.o.v. voorgaand document aangepast.

Er wordt niet langer gesproken over de verwijdering van vreemdelingen zonder inreisstempel in hun paspoort, maar van onderzoek naar de wettigheid van hun aanwezigheid, waarbij rekening moet worden gehouden met andere voorhanden zijnde informatie (bijv. vervoersbewijzen). E.e.a. wordt geflankeerd door gedegen grenscontroles (inreiscontroles voorrang boven uitreiscontroles) waarbij stelselmatig stempels in paspoorten worden gezet, met datum inreis.

De Europese Commissie wordt verzocht na te gaan of verdere harmonisatie van regelgeving mogelijk is (rekening houdend met technische ontwikkelingen).

Volgens het verslag van de JBZ-Raad van 19/20 december 2002 afgehandeld als A-punt en goedgekeurd. De tekst is in zoverre afgezwakt dat de wettigheid van verblijf wordt nagegaan van personen die geen inreisstempel in hun paspoort hebben.

De Raad van 14 oktober 2002 nam het besluit om dit Franse voorstel nader uit te werken met het oog op mogelijke besluitvorming tijdens de bijeenkomst van de Raad op 28 en 29 november a.s. Hierbij zal ook het Schengen/handboek grenzen en het handboek met de beste praktijken voor de toepassing van het Schengen-acquis worden betrokken.


Reacties Derden

De commissie Meijers is tevreden over de gerealiseerde wijzigingen t.o.v. het oorspronkelijke voorstel.

 • Word-document
  Permanente commissie van deskundigen in internationaal vreemdelingen-, vluchtenlingen- en strafrecht - CM02-13
  16 december 2002
 • Word-document
  Permanente commissie van deskundigen in internationaal vreemdelingen-, vluchtenlingen- en strafrecht - CM02-11
  25 november 2002
 • 129127
  Permanente commissie van deskundigen in internationaal vreemdelingen-, vluchtenlingen- en strafrecht - CM02-09
  7 oktober 2002

Alle bronnen

Sociale media menu


Volg via