E090242
Laatste revisie: 27-07-2010

E090242 - Besluit tot wijziging van besluit 2000/C 106/01 tot machtiging van de directeur van Europol om onderhandelingen aan te gaan met derde staten of niet aan de EU gerelateerde instantiesIn het besluit is de UNDCP vervangen door het ODCCP, omdat de taak van de ODCCP breder is en mede de criminaliteitspreventie omvat. In de tweede plaats is Monaco toegevoegd aan de lijst van derde staten waarmee een samenwerkingsovereenkomst gesloten kan worden.


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: gepubliceerd in Europees publicatieblad.

Europees

Tijdens de JBZ-Raad van 6 december 2001 werd dit wijzigingsbesluitPDF-document (2001/C358/01) vastgesteld.


Kerngegevens

commissie Eerste Kamer

beleidsterreinen


Samenvatting voorstel Europese Commissie

Met dit besluit worden twee wijzigingen aan de Raad voorgelegd.

In de eerste plaats wordt voorgesteld het in het besluit van 27 maart opgenomen UNDCP te vervangen door het ODCCP, het Bureau van de VN voor drugsbestrijding en misdaadpreventie. Deze vervanging is gewenst omdat de taak van de ODCCP breder is en mede de criminaliteitspreventie omvat.

In de tweede plaats wordt voorgesteld Monaco toe te voegen aan de lijst van derde staten. Dit voorstel is vooral gedaan met het oog op de invoering van de euro en de taak van Europol bij de bestrijding van vervalsing enz. van dit betaalmiddel. Met Vaticaanstad en San Marino heeft Italië en met Andorra heeft Spanje samenwerkingsovereenkomsten gesloten die maken dat deze landen juridisch en feitelijk in staat zijn verzoeken van Europol om informatie uit de drie ministaten te honoreren.

Aparte samenwerkingsovereenkomsten tussen deze en Europol zijn niet nodig. Dit ligt anders met betrekking tot Monaco waar Frankrijk niet in een positie verkeert om aan informatieverzoeken te kunnen voldoen. Daarom is een samenwerkingsovereenkomst, met name in verband met de invoering van de euro, gewenst.


Behandeling Raad

Tijdens de JBZ-Raad van 6 december 2001 werd dit wijzigingsbesluitPDF-document (2001/C358/01) vastgesteld.

 • Pb EG C358PDF-document openbaarmaking Europese Commissie - 2001/C 358/01
  15 december 2001
 • PDF-document raadsdocument Raad JBZ - 13622/01 (en)
  16 november 2001
 • PDF-document raadsdocument Raad JBZ - 13923/01
  16 november 2001
 • PDF-document raadsdocument Raad JBZ - 12420/1/01
  12 oktober 2001

Alle bronnen