E090275
Laatste revisie: 26-07-2010

E090275 - Besluit inzake de ondertekening van het Protocol van de VN, gehecht aan Verdrag ter bestrijding van grensoverschrijdende georganiseerde criminaliteit, vervaardiging en handel in vuurwapens etc.
Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: gepubliceerd in Europees publicatieblad.

Europees

Besluit 2001/748/EGPDF-document is gepubliceerd in Pb EG L 280 op 24 oktober 2001.


Kerngegevens

document Europese Commissie

COM(2001)397PDF-document, d.d. 13 juli 2001

commissie Eerste Kamer

beleidsterreinen


Samenvatting voorstel Europese Commissie

  • PDF-document voorstel Europese Commissie - COM(2001)397
    13 juli 2001

Behandeling Raad

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Standpunten andere lidstaten (IPEX)

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Alle bronnen