E090278
Laatste revisie: 08-01-2014

E090278 - Gemeenschappelijk standpunt mbt de onderhandelingen in het kader van de VN inzake een Verdrag tegen corruptie
Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: voorstel aanvaard in Europa.


Kerngegevens

commissie Eerste Kamer

beleidsterreinen


Behandeling Raad

  • PDF-document verslag van raad Ministerie van Justitie - 23490, 223
    14 december 2001

Alle bronnen