Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu
E090319
Laatste revisie: 23-08-2011

E090319 - Overeenkomst Europol - SloveniëDe Raad machtigt de directeur van Europol een samenwerkingsovereenkomst op het gebied van de bestrijding van de criminaliteit te sluiten met Slovenië, overeenkomstig artikel 42, lid 2, artikel 10, lid 4, en artikel 18 van de Overeenkomst tot oprichting van een Europese politiedienst, die Europol machtigt betrekkingen met derde staten en instanties aan te gaan.


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: behandeling in Eerste Kamer afgerond.


Kerngegevens

commissie Eerste Kamer

beleidsterreinen


Behandeling Eerste Kamer

Geboden informatie gaf geen aanleiding tot het plaatsen van opmerkingen op 26 september 2001.


Samenvatting voorstel Europese Commissie

De Raad machtigt de directeur van Europol een samenwerkingsovereenkomst op het gebied van de bestrijding van de criminaliteit te sluiten met Slovenië, overeenkomstig artikel 42, lid 2, artikel 10, lid 4, en artikel 18 van de Overeenkomst tot oprichting van een Europese politiedienst, die Europol machtigt betrekkingen met derde staten en instanties aan te gaan.

Deze samenwerkingsovereenkomst beoogt de versterking van de samenwerking tussen de lidstaten van de Europese Unie, in het kader van Europol, met Slovenië bij de bestrijding van alle vormen van ernstige internationale criminaliteit op de volgende gebieden, met name door de uitwisseling van strategische en operationele informatie:

 • illegale handel in verdovende middelen;
 • illegale handel in nucleaire en radioactieve stoffen;
 • illegale immigratie;
 • mensenhandel;
 • handel in gestolen voertuigen;
 • strafbare feiten die zijn gepleegd of kunnen worden gepleegd in het kader van terroristische activiteiten tegen het leven, de lichamelijke integriteit en de persoonlijke vrijheid, alsmede tegen goederen, valsemunterij en vervalsing van betaalmiddelen; en het witwassen van geld in verband met deze vormen van criminaliteit of specifieke aspecten ervan en de daarmee samenhangende strafbare feiten.

Indien het mandaat van Europol op enigerlei wijze wordt gewijzigd, kan Europol bovendien vanaf de datum waarop de wijziging in het mandaat van Europol in werking treedt, Slovenië schriftelijk voorstellen hoe deze overeenkomst toegepast kan worden in verband met het nieuwe mandaat.

De samenwerking zal zich in het bijzonder richten op de georganiseerde misdaad op de genoemde criminaliteitsgebieden. De samenwerking kan - naast de uitwisseling van operationele informatie - alle andere taken van Europol omvatten die in de Europol-overeenkomst worden genoemd, in het bijzonder de uitwisseling van specialistische kennis, strategische inlichtingen, algemene verslagen, informatie over opsporingsonderzoeken en methoden van misdaadpreventie, deelname aan opleidingsactiviteiten, evenals advisering en ondersteuning bij individuele onderzoeken.


Behandeling Raad

Wegens voorbehoud van een lidstaat kon deze overeenkomst nog niet vastgesteld worden tijdens de JBZ-Raad van 27/28 september 2001. Dit is alsnog gebeurd tijdens de Cultuurraad van 5 november 2001, waarbij de directeur Europol gemachtigdPDF-document werd de overeenkomst te sluiten.

 • PDF-document verslag van raad
  Raad JBZ - 23490, 208
  25 oktober 2001
 • PDF-document raadsdocument
  Raad JBZ - 11699/01 uit register
  11 september 2001

Alle bronnen

Sociale media menu


Volg via