Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu
E110097
  ruit icoon
Laatste revisie: 18-01-2012

E110097 - Commissiemededeling: Ontwerp van het gezamenlijk verslag 2012 van de Raad en de Commissie over de uitvoering van het strategisch kader voor Europese samenwerking op het gebied van onderwijs en opleiding (ET 2020) - Onderwijs en opleiding in een slim, duurzaam en inclusief EuropaIn dit ontwerpverslag van de Europese Commissie wordt besproken wat er tot op heden bereikt is in de lidstaten voor wat betreft de doelen die zijn gesteld in het strategische raamwerk voor Europese samenwerking inzake onderwijs en training 'ET2020'.


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: behandeling in Eerste Kamer afgerond.

nationaal

De commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft de commissiemededeling op 17 januari 2012 voor kennisgeving aangenomen.

Europees

De Europese Commissie publiceerde op 20 december 2011 een ontwerpverslag voor 2012 over de implementatie van het strategisch raamwerk voor Europese samenwerking inzake onderwijs en vorming.


Kerngegevens

document Europese Commissie

COM(2011)902PDF-document, d.d. 20 december 2011

commissie Eerste Kamer


Behandeling Eerste Kamer

De commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft de commissiemededeling op 17 januari 2012 voor kennisgeving aangenomen.


Samenvatting voorstel Europese Commissie

In dit ontwerpverslag van de Europese Commissie wordt besproken wat er tot op heden bereikt is in de lidstaten voor wat betreft de doelen die zijn gesteld in het strategische raamwerk voor Europese samenwerking inzake onderwijs en training 'ET2020'. Gebaseerd op een beoordeling van die vooruitgang in de periode 2009-2011, stelt de Commissie nieuwe werkprioriteiten voor om de doelen in ET2020 te bereiken en om te verzekeren dat deze bijdragen aan de doelen van de Europa2020 strategie. Deze nieuwe werkprioriteiten liggen op het gebied van (1) investeringen en hervormingen in onderwijs en training, (2) bestrijding van het voortijdig schoolverlaten, (3) verhoging van het aandeel 30-34 jarigen dat hoger onderwijs genoten heeft, (4) verbetering van strategieën voor een 'leven lang leren', (5) verhoging van de leermobiliteit en (6) implementatie van het vlaggenschipinititiatief 'agenda voor nieuwe vakkundigheden en banen'.


Behandeling Raad

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Behandeling Europees Parlement

In de databank OEIL van het Europees Parlement wordt de laatste stand van zaken in de behandeling van het voorstel weergegeven.


Standpunten andere lidstaten (IPEX)

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Alle bronnen

Sociale media menu