E110099
  ruit icoon
Laatste revisie: 18-01-2012

E110099 - Commissiemededeling: Initiatief "Kansen voor jongeren"Met de Mededeling 'Kansen voor Jongeren' roept de Europese Commissie de lidstaten op om de jeugdwerkloosheid aan te pakken. In 18 van de 27 lidstaten ligt de gemiddelde jeugdwerkloosheid boven de 20%. In slechts 3 lidstaten, waaronder Nederland, is de jeugdwerkloosheid lager dan 10%. Met dit nieuwe initiatief moet worden voorkomen dat een generatie jongeren verloren gaat voor de arbeidsmarkt.


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: behandeling in Eerste Kamer afgerond.

nationaal

De commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft deze mededeling op 17 januari 2012 besproken en voor kennisgeving aangenomen.

Europees

Op 20 december 2011 publiceerde de Europese Commissie onderhavige mededeling. Het nieuwe initiatief "Kansen voor jongeren" roept de lidstaten op tot actie om voortijdig schoolverlaten te voorkomen, om jongeren te helpen voor de arbeidsmarkt relevante vaardigheden te ontwikkelen, om te zorgen voor werkervaring en on-the-job training, en om jongeren te helpen een eerste goede baan te vinden.


Kerngegevens

document Europese Commissie

COM(2011)933PDF-document, d.d. 20 december 2011

commissie Eerste Kamer

beleidsterrein


Behandeling Eerste Kamer

De commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft deze mededeling op 17 januari 2012 besproken en voor kennisgeving aangenomen.


Samenvatting voorstel Europese Commissie

Met de Mededeling 'Kansen voor Jongeren' roept de Europese Commissie de lidstaten op om de jeugdwerkloosheid aan te pakken. In 18 van de 27 lidstaten ligt de gemiddelde jeugdwerkloosheid boven de 20%. In slechts 3 lidstaten, waaronder Nederland, is de jeugdwerkloosheid lager dan 10%. Met dit nieuwe initiatief moet worden voorkomen dat een generatie jongeren verloren gaat voor de arbeidsmarkt. De Commissie spoort de lidstaten - met name die met een hoge jeugdwerkloosheid - aan om maatregelen te nemen die gericht zijn op het voorkomen van voortijdig schoolverlaten, het opdoen van vaardigheden die relevant zijn voor de arbeidsmarkt, het ondersteunen bij het vinden van een eerste baan en het opdoen van werkervaring. De Commissie dringt er bij de lidstaten op aan beter gebruik te maken van het Europees Sociaal Fonds, dat nog 30 miljard euro aan financiering over heeft.

Enkele belangrijke maatregelen die in het 'Kansen voor jongeren'-initiatief rechtstreeks door de Commissie gefinancierd worden, zijn:

  • 4 miljoen euro steun aan de lidstaten om 'Jeugdgarantie'-programma's op te richten, die ervoor moeten zorgen dat jongeren binnen vier maanden nadat ze de school verlaten hebben werk, onderwijs of een opleiding hebben;
  • 1,3 miljoen euro steun voor het invoeren van stages via het Europees Sociaal Fonds. Een verhoging van 10 % tegen eind 2013 zou in totaal 370 000 nieuwe stageplaatsen kunnen opleveren;
  • 3 miljoen euro steun uit het Europees Sociaal Fonds - Technische Bijstand om de lidstaten te helpen bij het invoeren van ondersteuningsprogramma's voor jongeren die een eigen bedrijf willen oprichten en voor sociale ondernemers;
  • Door het vergaren van zo veel mogelijk financiering voor bedrijfsstages wordt getracht minstens 130 000 stages in 2012 te realiseren in het kader van Erasmus en Leonardo da Vinci;
  • Financiële bijstand voor 5000 jongeren in 2012-2013 om een baan te vinden in een andere lidstaat door middel van het initiatief 'Je eerste Eures-baan';
  • Versterking van de toegewezen budgetten voor het Europees Vrijwilligerswerk om in 2012 minstens 10 000 mogelijkheden voor vrijwilligerswerk te scheppen.

  • PDF-document commissievoorstel Europese Commissie - COM(2011)933
    20 december 2011

Behandeling Raad

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Standpunten andere lidstaten (IPEX)

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Alle bronnen