COM(2011)11 bijlage 1

Voortgangsverslag over Europa 2020
Kerngegevens

ingediend

12 januari 2011

nummer

COM(2011)11 bijlage 1

afkomstig van

Europese Commissie

stand van zaken Europese behandeling

Europese databank EUR-Lex

pdf-document Download Europees Voorstel