COM(2011)793

Voorstel voor een richtlijn betreffende alternatieve beslechting van consumentengeschillen en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2006/2004 en Richtlijn 2009/22/EG (Richtlijn ADR consumenten)Dit is een voorstel bij Edossier: E110080


Kerngegevens

ingediend

29 november 2011

nummer

COM(2011)793

afkomstig van

Europese Commissie

stand van zaken Europese behandeling

Europese databank EUR-Lex

pdf-document Download Europees Voorstel