COM(2013)392

Aanbeveling voor een aanbeveling van de Raad om het buitensporige overheidstekort in Nederland te verhelpen
Kerngegevens

ingediend

29 mei 2013

nummer

COM(2013)392

afkomstig van

Europese Commissie

stand van zaken Europese behandeling

Europese databank EUR-Lex

pdf-document Download Europees Voorstel