COM(2013)42

Voorstel voor een richtlijn betreffende de strafrechtelijke bescherming van de euro en andere munten tegen valsemunterij en ter vervanging van Kaderbesluit 2000/383/JBZ van de RaadDit is een voorstel bij Edossier: E130034


Kerngegevens

ingediend

5 februari 2013

nummer

COM(2013)42

afkomstig van

Europese Commissie

stand van zaken Europese behandeling

Europese databank EUR-Lex

pdf-document Download Europees Voorstel