COM(2015)473

Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) Nr. 575/2013 betreffende prudentiële vereisten voor kredietinstellingen en beleggingsondernemingenDit is een voorstel bij Edossier: E150025


Kerngegevens

ingediend

30 september 2015

nummer

COM(2015)473

taal

engels

afkomstig van

Europese Commissie

stand van zaken Europese behandeling

Europese databank EUR-Lex

pdf-document Download Europees Voorstel