COM(2015)615 Annex 3

Bijlage 3 bij het commissievoorstel voor een richtlijn betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten inzake de toegankelijkheidseisen voor producten en dienstenDit is een voorstel bij Edossier: E150049


Kerngegevens

ingediend

3 december 2015

nummer

COM(2015)615 Annex 3

afkomstig van

Europese Commissie

stand van zaken Europese behandeling

Europese databank EUR-Lex

pdf-document Download Europees Voorstel