COM(2015)615

Voorstel voor een richtlijn betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten inzake de toegankelijkheidseisen voor producten en dienstenDit is een voorstel bij Edossier: E150049


Kerngegevens

ingediend

2 december 2015

nummer

COM(2015)615

afkomstig van

Europese Commissie

stand van zaken Europese behandeling

Europese databank EUR-Lex

pdf-document Download Europees Voorstel