COM(2016)283 Annex 1

Bijlage bij het voorstel voor een verordening betreffende samenwerking tussen de nationale instanties die verantwoordelijk zijn voor de handhaving van de wetgeving inzake consumentenbeschermingDit is een voorstel bij Edossier: E160020


Kerngegevens

ingediend

25 mei 2016

nummer

COM(2016)283 Annex 1

afkomstig van

Europese Commissie

stand van zaken Europese behandeling

Europese databank EUR-Lex

pdf-document Download Europees Voorstel