COM(2016)283

Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende samenwerking tussen de nationale instanties die verantwoordelijk zijn voor handhaving van de wetgeving inzake consumentenbeschermingDit is een voorstel bij Edossier: E160020


Kerngegevens

ingediend

25 mei 2016

nummer

COM(2016)283

afkomstig van

Europese Commissie

stand van zaken Europese behandeling

Europese databank EUR-Lex

pdf-document Download Europees Voorstel