COM(2016)313

Voorstel voor een besluit over het gebruik van het flexibiliteitsinstrument om directe budgettaire maatregelen te kunnen nemen om de voortdurende migratie-, vluchtelingen- en veiligheidscrisis aan te pakken
Kerngegevens

ingediend

30 juni 2016

nummer

COM(2016)313

afkomstig van

Europese Commissie

stand van zaken Europese behandeling

Europese databank EUR-Lex

pdf-document Download Europees Voorstel