COM(2016)321

Commissiemededeling over het Europees Semester 2016: landenspecifieke aanbevelingen
Kerngegevens

ingediend

18 mei 2016

nummer

COM(2016)321

afkomstig van

Europese Commissie

stand van zaken Europese behandeling

Europese databank EUR-Lex

pdf-document Download Europees Voorstel