COM(2016)604

Voorstel voor een verordening tot bepaling van een Meerjarig Financieel Kader voor de jaren 2014-2020
Kerngegevens

ingediend

14 september 2016

nummer

COM(2016)604

taal

engels

afkomstig van

Europese Commissie

stand van zaken Europese behandeling

Europese databank EUR-Lex

pdf-document Download Europees Voorstel