COM(2016)683

Voorstel voor een richtlijn voor een gemeenschappelijke geconsolideerde vennootschapsbelasting (Common Consolidated Tax Base - CCCTB)Dit is een voorstel bij Edossier: E160043


Kerngegevens

ingediend

25 oktober 2016

nummer

COM(2016)683

afkomstig van

Europese Commissie

stand van zaken Europese behandeling

Europese databank EUR-Lex

pdf-document Download Europees Voorstel