COM(2016)725

Commissiemededeling: Jaarlijkse groeianalyse 2017
Kerngegevens

ingediend

16 november 2016

nummer

COM(2016)725

afkomstig van

Europese Commissie

stand van zaken Europese behandeling

Europese databank EUR-Lex

pdf-document Download Europees Voorstel