COM(2017)2025

Witboek over de toekomst van Europa - Beschouwingen en scenario's voor de EU27 tegen 2025