COM(2017)500

Overkoepelende Commissiemededeling over het Europees Semester 2017: Landenspecifieke aanbevelingen
Kerngegevens

ingediend

22 mei 2017

nummer

COM(2017)500

taal

engels

afkomstig van

Europese Commissie

stand van zaken Europese behandeling

Europese databank EUR-Lex

pdf-document Download Europees Voorstel