COM(2018)384 ANNEX

Bijlagen bij het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het programma JustitieDit is een voorstel bij Edossier: E180033


Kerngegevens

ingediend

30 mei 2018

nummer

COM(2018)384 ANNEX

afkomstig van

Europese Commissie

stand van zaken Europese behandeling

Europese databank EUR-Lex

pdf-document Download Europees Voorstel