COM(2018)634

Voorstel voor een richtlijn over gemeenschappelijke normen en procedures in de lidstaten voor de terugkeer van onderdanen van derde landen die illegaal op hun grondgebied verblijven (herschikking)Dit is een voorstel bij Edossier: E180036


Kerngegevens

ingediend

12 september 2018

nummer

COM(2018)634

afkomstig van

Europese Commissie

stand van zaken Europese behandeling

Europese databank EUR-Lex

pdf-document Download Europees Voorstel