COM(2018)694 Ondertekening Investment Protection Agreement Vietnam

Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de ondertekening, namens de Europese Unie, van de investeringsbeschermingsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Socialistische Republiek Vietnam, anderzijdsDit is een voorstel bij Edossier: E180032


Kerngegevens

ingediend

17 oktober 2018

nummer

COM(2018)694 Ondertekening Investment Protection Agreement Vietnam

afkomstig van

Europese Commissie

stand van zaken Europese behandeling

Europese databank EUR-Lex

pdf-document Download Europees Voorstel