COM(2018)98

Een nieuw, modern meerjarig financieel kader voor een Europese Unie die efficiënt haar prioriteiten verwezenlijkt na 2020
Kerngegevens

ingediend

14 februari 2018

nummer

COM(2018)98

stand van zaken Europese behandeling

Europese databank EUR-Lex

pdf-document Download Europees Voorstel