COM(2019)500

Commissiemededeling: 2019 Europees Semester - landenspecifieke aanbevelingen




Kerngegevens

ingediend

5 juni 2019

nummer

COM(2019)500

taal

engels

afkomstig van

Europese Commissie

stand van zaken Europese behandeling

Europese databank EUR-Lex

pdf-document Download Europees Voorstel