SWD(2017) 0473

Deel 2 van het impact assessment van de Europese Commissie bij de voorstellen voor verordeningen inzake interoperabiliteit tussen EU-informatiesystemen