Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu
31.066

BelastingdienstDit dossier bevat officiële parlementaire publicaties over de Belastingdienst.


Stand van zaken

De Eerste Kamercommissie voor Financiën (FIN) heeft op 28 januari 2020 besloten de brief van de minister van Financiën van 17 januari 2020 (EK 35.302 / 31.066, Q met bijlagen) ter aanbieding van de eindrapportages van de onderzoeken naar de IV-organisatie en het IV-portfolioproces van de Belastingdienst (in verband met de toezegging 'Toezenden eindrapportages onderzoeken IV-organisatie en IV-portfolioproces van de Belastingdienst' (T02818)) te betrekken bij het nog te plannen kennismakingsgesprek met de nieuwe staatssecretaris(sen) van Financiën.

De commissie heeft op 28 januari 2020 het besluit inzake de behandelwijze van de brief van de staatssecretaris van Financiën van 21 november 2019 (EK 31.066 / 35.010, K met bijlagen) over deelrapport 1 van het Interdepartementale Beleidsonderzoek (IBO) Toeslagen aan te houden tot het moment dat het tweede deelrapport inzake het IBO Toeslagen is ontvangen.

De Eerste Kamercommissie voor Financiën (FIN) besloot op 5 november 2019 de brief van de staatssecretaris van Financiën van 30 oktober 2019 (EK, I met bijlagen) ter aanbieding van de tweede voortgangsrapportage op het Jaarplan 2019 van de Belastingdient - desgewenst - te betrekken bij de behandeling van het pakket Belastingplan 2020 en in algemene zin bij de Algemene financiële beschouwingen van 19 november 2019.

De commissie voerde op 29 oktober 2019 mondeling overleg met de staatssecretaris van Financiën over de Belastingdienst waarbij de brief van de staatssecretaris van 2 juli 2019 (EK, F met bijlagen) over de eerste voortgangsrapportage op het Jaarplan 2019 Belastingdienst werd betrokken. Van dit mondeling overleg is een woordelijk verslag (EK, L) en een videoverslag beschikbaar.

Ter voorbereiding van het mondeling overleg heeft de commissie schriftelijk overleg met de staatssecretaris over de eerste voortgangsrapportage gevoerd en van dat overleg op 28 oktober 2019 een verslag (EK, H) uitgebracht.

Naar aanleiding van de 22e halfjaarsrapportage Belastingdienst van 31 oktober 2018 (EK, A) heeft de Eerste Kamercommissie voor Financiën (FIN) op 29 januari 2019 met de staatssecretaris van Financiën mondeling overleg gevoerd over de Belastingdienst. Daarbij werd ook de brief van de staatssecretaris van 14 november 2018 (EK, B) over het Jaarplan 2019 Belastingdienst betrokken. Ter voorbereiding had de commissie schriftelijk overleg met de staatssecretaris gevoerd en van dat overleg op 25 januari 2019 een verslag (EK, C) uitgebracht.

Van dit mondeling overleg is een woordelijk verslag (EK, D) en een videoverslag beschikbaar.

Op 5 juni 2018 vond een mondeling overleg van de commissie met de staatssecretaris over fiscale onderwerpen plaats. Van dat overleg is een woordelijk verslag en een videoverslag beschikbaar.

Op 28 maart 2017 vond een gesprek van de commissie met de toenmalige staatssecretaris van Financiën plaats over de ontwikkelingen bij de Belastingdienst (naar aanleiding van toezegging 'Spreken over veranderingstrajecten bij de Belastingdienst' (T02289)). Van dit gesprek is een verslag (EK 34.552, O) beschikbaar.


Kerngegevens

begonnen

4 juni 2007

titel

Belastingdienst

schriftelijke voorbereiding


Documenten

Filter op:
     
Filter op:
     

Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-150] [151-200] [201-250] [251-300] ... [601-639] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-150] [151-200] [201-250] [251-300] ... [601-639] documenten