Dit dossier bevat officiële parlementaire publicaties over de Belastingdienst.


Stand van zaken

De Eerste Kamercommissie voor Financiën (FIN) heeft op 18 juni 2024 besloten per brief vragen te stellen aan de staatssecretaris van Financiën - Toeslagen en Douane over wat de impact is op de hersteloperatie toeslagen in geval de Eerste Kamer de suppletoire begrotingsstaten Financiën en Nationale Schuld 2024 bij de Voorjaarsnota 2024, ná het zomerreces afrondt, naar aanleiding van de brief over update routes aanvullende schade hersteloperatie Toeslagen (EK, 36.151 / 31.066 AB met bijlagen) en gelet op de aangekondigde nota van wijziging bij dit wetsvoorstel (36.550 IX).

De Eerste Kamercommissie voor Financiën (FIN) heeft op 20 maart 2023 en 15 april 2024 gezamenlijk met leden van de Tweede Kamer een werkbezoek aan de Belastingdienst afgelegd.

De commissie heeft op 10 mei 2022 een kennismakingsgesprek met de inspecteur-generaal Inspectie belastingen, toeslagen en douane (IBTD) gevoerd.

Op 1 februari 2022 verzorgde de Belastingdienst een openbare technische briefing over ICT, het portfolioproces en ruimte voor nieuw beleid voor de commissie.

De commissie voerde op 29 oktober 2019 een mondeling overleg met de staatssecretaris van Financiën over de Belastingdienst waarbij de brief van de staatssecretaris van 2 juli 2019 (EK, F met bijlagen) over de eerste voortgangsrapportage op het Jaarplan 2019 Belastingdienst werd betrokken. Van dit mondeling overleg is een woordelijk verslag (EK, L) en een videoverslag beschikbaar.

Ter voorbereiding van het mondeling overleg heeft de commissie schriftelijk overleg met de staatssecretaris over de eerste voortgangsrapportage gevoerd en van dat overleg op 28 oktober 2019 een verslag (EK, H) uitgebracht.

Naar aanleiding van de 22e halfjaarsrapportage Belastingdienst van 31 oktober 2018 (EK, A) heeft de commissie op 29 januari 2019 met de staatssecretaris van Financiën mondeling overleg gevoerd over de Belastingdienst. Daarbij werd ook de brief van de staatssecretaris van 14 november 2018 (EK, B) over het Jaarplan 2019 Belastingdienst betrokken. Ter voorbereiding had de commissie schriftelijk overleg met de staatssecretaris gevoerd en van dat overleg op 25 januari 2019 een verslag (EK, C) uitgebracht.

Van dit mondeling overleg is een woordelijk verslag (EK, D) en een videoverslag beschikbaar.

Op 5 juni 2018 vond een mondeling overleg van de commissie met de staatssecretaris over fiscale onderwerpen plaats. Van dat overleg is een woordelijk verslag en een videoverslag beschikbaar.

Op 28 maart 2017 vond een gesprek van de commissie met de toenmalige staatssecretaris van Financiën plaats over de ontwikkelingen bij de Belastingdienst (naar aanleiding van toezegging 'Spreken over veranderingstrajecten bij de Belastingdienst' (T02289)). Van dit gesprek is een verslag (EK 34.552, O) beschikbaar.


Kerngegevens

begonnen

4 juni 2007

titel

Belastingdienst

schriftelijke voorbereiding


Documenten

1577
Bladeren:
[1-50] ... [1101-1150] [1151-1200] [1201-1250] [1251-1300] [1301-1350] ... [1551-1577] documenten
Bladeren:
[1-50] ... [1101-1150] [1151-1200] [1201-1250] [1251-1300] [1301-1350] ... [1551-1577] documenten