33.874

EU-voorstel: Commissiemededeling radicalisering tot terrorisme en gewelddadig extremisme voorkomen COM(2013)941In dit dossier treft u kamerstukken die te maken hebben met de behandeling van de Commissiemededeling: Radicalisering tot terrorisme en gewelddadig extremisme voorkomen - naar een krachtiger beleidsantwoord van de EU.

Zie voor meer informatie ook dossier E140002 op de Europapoort.


Kerngegevens

begonnen

15 januari 2014

schriftelijke voorbereiding


Documenten