35.876

EU-voorstel: Commissiemededeling over de EU-strategie voor de bestrijding van mensenhandel (COM(2021)171)Dit kamerstukkendossier bevat relevante documenten die te maken hebben met de behandeling van de Commissiemededeling over de EU-strategie voor de bestrijding van mensenhandel.

Meer informatie over de behandeling van E-dossier E210014.


Kerngegevens

begonnen

29 juni 2021

titel

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comite van de Regio's over de strategie voor de bestrijding van mensenhandel

Documenten