33.443

EU-voorstel: Europees toezichtsmechanisme voor bankenIn dit dossier treft u kamerstukken die te maken hebben met de behandeling van de Europese wetgevingsvoorstellen omtrent het Europees toezichtsmechanisme voor banken. Zie voor meer informatie de dossiers E120032, E120033 en E120034


Kerngegevens

begonnen

8 oktober 2012

schriftelijke voorbereiding


Documenten