36.286

EU-voorstel: Noodverordening inzake versnelde inzet hernieuwbare energie (COM2022)591)Dit kamerstukdossier bevat relevante documenten die te maken hebben met de behandeling van het EU-voorstel inzake de noodverordening versnelde inzet hernieuwbare energie.

Voor meer informatie: E220029


Stand van zaken

Het voorstel is in behandeling bij de Eerste Kamer.


Kerngegevens

begonnen

11 januari 2023

titel

Voorstel voor een Verordening van de Raad tot vaststelling van een kader om de uitrol van hernieuwbare energie te versnellen

Documenten

14