33.568

EU-voorstel: raadsbesluit inzake de solidariteitsclausule van de Europese Unie JOIN(2012)39Dit kamerstukkendossier bevat relevante documenten die te maken hebben met de behandeling van het voorstel voor een raadsbesluit inzake de solidariteitsclausule van de EU.

Zie voor meer informatie het Edossier E120053 op de Europapoort.


Kerngegevens

begonnen

5 maart 2013

schriftelijke voorbereiding


Documenten