33.143

EU-voorstel: verordening betreffende onlinebeslechting van consumentengeschillen COM(2011)794In dit dossier treft u kamerstukken die te maken hebben met de behandeling van een Europees voorstel voor een verordening betreffende onlinebeslechting van consumentengeschillen.

Zie voor meer informatie ook dossier E110086 op de Europapoort.


Kerngegevens

begonnen

23 januari 2012

schriftelijke voorbereiding


Documenten