36.249

EU-voorstel: Voorstel voor een verordening inzake mediavrijheidDit kamerstukdossier bevat relevante documenten die te maken hebben met de behandeling van het EU-voorstel voor een verordening inzake mediavrijheid.

Voor meer informatie zie: E220025


Stand van zaken

Het voorstel is in behandeling bij de Eerste Kamer.


Kerngegevens

begonnen

14 november 2022

titel

Voorstel voor een Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een gemeenschappelijk kader voor mediadiensten op de interne markt (“verordening mediavrijheid”) en tot wijziging van Richtlijn 2010/13/EU | Aanbeveling van de Commissie inzake interne waarborgen voor redactionele onafhankelijkheid en transparantie over eigendom in de mediasector

Documenten

18