35.821

EU-voorstel: Voorstel voor een Verordening betreffende roaming (herschikking)Dit kamerstukkendossier bevat relevante documenten die te maken hebben met de behandeling van het voorstel van de Europese Commissie inzake de herschikking van de roamingverordening.

Meer informatie over de behandeling van het voorstel is terug te vinden in E210007.


Kerngegevens

begonnen

29 april 2021

titel

Voorstel voor een Verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende roaming op openbare mobielecommunicatienetwerken binnen de Unie (herschikking) (COM(2021)85)

Documenten