35.879

EU-voorstel: Voorstel voor een Besluit betreffende ondertekening en voorlopige toepassing van de Partnerschapsovereenkomst tussen de EU en de OACPS (COM(2021)312)Dit kamerstukkendossier bevat relevante documenten die te maken hebben met de behandeling van het voorstel betreffende ondertekening en voorlopige toepassing van de Partnerschapsovereenkomst tussen de EU en de OACPS ('post-Cotonou verdrag').

Meer informatie over de behandeling van het voorstel is terug te vinden in E-dossier E210018.


Kerngegevens

begonnen

11 juni 2021

titel

Voorstel voor een Besluit van de Raad betreffende de ondertekening, namens de Europese Unie, en de voorlopige toepassing van de Partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie, enerzijds, en de leden van de Organisatie van staten in Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan (OACPS), anderzijds

Documenten

4